essenlandschap, Vledder

Provinciale commissie Drenthe

De gemeente Westerveld wil aan de noordkant van Vledder tussen de oude kern en het 1000 jarige essenlandschap de bouw van een zorgvoorziening voor zorgcombinatie Noorderboog en woningbouw planologisch mogelijk maken. Uiteindelijk komen hier 32 zorgwoningen en 100 woningen in dit gebied. De woningbouw vindt in drie fasen plaats. Het plan wordt gemotiveerd vanuit de overweging dat Vledder een van de vier hoofdkernen in Westerveld is en dat het gemeentelijk beleid zich richt op concentratie van wonen en zorg in deze kernen. In Vledder is al ruim tien jaar geen bouwterrein meer voorhanden. Daarnaast ontbeert Vledder, als enige hoofdkern in de gemeente, een zorgcentrum en verpleegcapaciteit. Heemschut vindt de samenhang van es en middeleeuwse kerk in Vledder-Noord van groot cultuurhistorisch belang. Het landschap mag hier niet aangetast worden.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.