Friese Oelebord, Friesland

Provinciale commissie Friesland

Het Friese Oelebord, Friesland

In november 2014 ontving Heemschut Fryslân van kunstenaar en houtsnijder Erno Korpershoek een verzoek tot steunverklaring voor het aanwijzen van het Friese Oelebord tot immaterieel erfgoed op de inventarislijst van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Samen met dr. Hanke Korpershoek (werkzaam aan de Universiteit van Groningen) en de Boerderijenstichting Fryslân wil Erno Korpershoek hiervoor een aanvraag indienen bij het VIE. Hierbij is de steun van culturele instellingen in Friesland van belang. Heemschut Fryslân heeft de steunverklaring ondertekend teruggestuurd.

Steunverklaring, 19 januari 2015

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.