Gemeentehuis Ochten, Ochten

Provinciale commissie Gelderland

Het dorp Ochten, gelegen aan de Noordzijde van de rivier de Waal, is in het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna geheel vernield. De herbouw van het centrum van dit dorp na de Tweede Wereldoorlog heeft geresulteerd in een geheel nieuw dorpshart met kerkgebouw met toren, gemeentehuis, winkelpanden, villa's en woningen. Het geheel van dit centrum wordt gezien als een belangrijk voorbeeld van een herbouwd dorp uit de wederopbouwperiode en zou de status van beschermd dorpsgezicht verdienen in de waardering. In de publicaties van wederopbouwkernen heeft deze een hoge waardering bij het RCE. Een groot aantal panden zijn op de lijst van beschermde gemeentelijke monumenten geplaatst waaronder ook het voormalige gemeentehuis van Ochten. Het college van Neder-Betuwe heeft plannen voor een nieuw centrum in Ochten met de vernieuwing van de Molendam en het dr. Van Drielplein. Ze wil zaken doen met Castella Vastgoed dat voor Aldi aan de slag wil. De muziektent zal gesloopt worden, terwijl onbekend is wat er met het oorlogsmonument gaat gebeuren. Vanuit het dorp Ochten zijn meer dan 500 handtekeningen gezet tegen de sluiting van dit karakteristieke pand. Sloop van dit gemeente huis betekent niet alleen dat er sprake is van onherstelbare schade aan het herbouwde Ochten, doch aan het gebied als totaal. Dit heeft negagatieve gevolgen voor de leefbaarheid, identiteit en het toerisme. De Raad van van Neder Betuwe blijft ondanks de actie van lokale historische verenigingen afgelopen jaren en de 500 handtekeningen besluiten tot sloop. Er is een voorlopige voorzieningen getroffen bij Rechtbank waarbij Heemschut is gemachtigd om namens de lokale actiegroepen op te treden tegen het onttrekken van dit monumente van de monumentenlijst en daarna geplande sloop.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.