Gemeentelijk Monumentenbeleid Leusden, Leusden

Provinciale commissie Utrecht

Leusden is rijk aan ondergronds en bovengronds cultureel erfgoed. Uit verschillende periodes van de ontstaans en wordingsgeschiedenis zijn binnen de gemeente sporen terug te vinden. Tot nog toe heeft de gemeente Leusden nog geen samenhangend gemeentelijk monumentenbeleid gehad om deze rijkdom afdoende te beschermen. En dat is jammer, want daardoor is behoud en beheer van het erfgoed niet goed geregeld. Tot nu toe is (te)veel van de zorgplicht bij de eigenaren neergelegd, terwijl de gemeente via bestemmingsplannen en de gemeentelijke monumentenverordening wel middelen heeft om actief het cultureel erfgoed te beschermen. Gelukkig is de gemeenteraad voornemens om het gemeentelijke erfgoedbeleid te herzien. Heemschut volgt dit proces met interesse.

artikel Leusder Krant (https://leusderkrant.nl/lokaal/verzet-tegen-monumentenbeleid-gemeente-9913), 24 juni 2015
artikel Leusder Krant (https://leusderkrant.nl/lokaal/monument-als-eigenaar-instemt-3646), 7 juli 2015
artikel Leusder Krant (https://leusderkrant.nl/lokaal/aanwijzing-monumenten-gang-gezet-43523), 19 oktober 2015

De gemeente Leusden heeft gelukkig werk gemaakt van erfgoedbeleid. Dit heeft geresulteerd in de Erfgoedverordening Leusden 2018, waaruit blijkt dat de gemeente monumenten kan aanwijzen.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.