Gemeentelijke monumentenlijst Eijsden-Margraten

Provinciale commissie Limburg

Eind 2012 is de gemeente Eijsden-Margraten bezig met de voorbereiding van een nieuwe monumentenverordening. Bij die gelegenheid wil het gemeentebestuur alle 60 gemeentelijke monumenten de beschermde status ontnemen. Ook objecten met de aanduiding karakteristiek pand of beeldbepalend pand zullen hun status verliezen. Heemschut wijst de gemeente op de verantwoordelijkheid om cultureel erfgoed op adequate wijze te beschermen en te benutten. De recente decentralisatie van taken door de rijksoverheid geeft de gemeente een grote eigen verantwoordelijkheid. Echter is de categorie ‘gemeentelijke monumenten’ schrappen uit het beleid om regeldruk weg te nemen, niet de oplossing. De situering van Eijsden-Margraten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, maakt de stap van de gemeente des te onbegrijpelijker. Heemschut vraagt de provincie Limburg om actie te ondernemen. Gemeente Eijsden-Margraten neemt de monumentenverordening aan. Wel draagt de gemeenteraad het college van B&W op te zijner tijd met een nota te komen waarin wordt aangegeven welke bescherming bestaande gemeentelijke monumenten binnen de nieuwe verordening (nog) hebben.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.