Gereformeerde kerk Grou

Provinciale commissie Friesland

In het Friese Grou werd het gereformeerde kerkje aan de Kievitstraat bedreigd met sloop. De commissie Friesland van Heemschut heeft samen met Aed Lewverd in het voorjaar van 2017 de gemeente Leeuwarden gevraagd om het kerkgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monumenten.

De kerk dreigde ten prooi te vallen aan de slopershamer. De bedoeling was op het betreffende terrein een wooncomplex met twintig eenheden te bouwen voor mensen met een beperking.

De sinds 2008 niet meer in gebruik zijnde gereformeerde kerk is in 1936 gebouwd naar ontwerp van architect Van der Zee. Het is een rechthoekige zaalkerk met een zadeldak tussen tuitgevels. Aan de achterzijde is een lage consistorie met eveneens een zadeldak aangebouwd. In 1964 is onder een hoek aan de oostzijde het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei gebouwd als vergadercentrum van de kerk.

Heemschut vindt dit en in samenhang met de hele omgeving van waarde. De kerk staat vlakbij het raadhuis (dat op de rijksmonumentenlijst staat) en een dubbele dienstwoning. „Deze panden, allen in traditionalistische stijl, vormen samen met het Wilhelminapark en het kerkhof een cultuurhistorisch waardevolle en herkenbare plek in Grou net buiten het beschermde dorpsgezicht. Maar van enige bescherming was geen sprake.”

Eind 2017 heeft de gemeente het kerkgebouw aangewezen als gemeentelijk monument.

Documenten
Aanwijzingsbesluit gemeentelijk monument Kievitstraat 3a Grou.pdf

Artikel HaH_kerk Grou.jpg

Artikel LC_kerk Grou.jpg

Gemeente Leeuwarden_verlenging termijn.pdf

Leeuwarder Courant september 2017.pdf

Leeuwarder Courant juni 2017.jpg

Advies Husenhiem.pdf

Gemeente Leeuwarden, advies Husenhiem.pdf

In de pers

https://degrouster.nl/item/ouders-clienten-tegen-afbraak-kerk

https://degrouster.nl/item/ergoedvereniging-wil-gereformeerde-kerk-behouden

http://www.lc.nl/friesland/Heemschut-wil-voormalige-kerk-in-Grou-tegen-sloop-beschermen-22165842.html

http://www.lc.nl/friesland/Historische-dorpsgebouwen-vaak-vogelvrij-voor-sloop-of-aantasting-door-verbouw-22125024.html

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.