Havezate Hamerden, Westervoort

Provinciale commissie Gelderland

Huize Hamerden is een 17e-eeuwse voormalige havezate aan de weg van Arnhem naar Zevenaar, de Hamersestraat, in Westervoort. Het oudste gedeelte is gebouwd in 1612, de uitbreiding in 1684, beide met een zadeldak tussen puntgevels. Het huis heeft altijd dienst gedaan als boerderij. Het is gerestaureerd 1961. Ondanks dat het een beschermde status als rijksmonument heeft, is het nu vervallen. Sinds de jaren negentig staat het pand steevast op  de agenda van Heemschut Gelderland. De commissie heeft sinds 2010 regelmatig contact met de gemeente Westervoort over de ontwikkelingen rond Huize Hamerden.

Mei 2011 worden de plannen rond Huis Hamerden duidelijk: 23 nieuwbouwwoningen op het landgoed, in de havezathe worden twee woningen gerealiseerd en het achterhuis moet plaats bieden aan horeca-activiteiten. De intentie: met de winsten op de verkoop van de percelen de restauratie van Huize Hamerden veilig te stellen.

Maart 2012 vraagt gemeente Westervoort OOSTZEE stedenbouw een ruimtelijke onderbouwing te schrijven voor de ontwikkeling van Huis Hamerden. Heemschut heeft vertrouwen in de plannen voor huize Hamerden.

26 september 2013 stelt de gemeenteraad Westervoort het bestemmingsplan Huize Hamerden ongewijzigd vast.

Februari 2014 stort een deel van het dak aan de achterzijde van het gebouw in. Eigenaar, projectontwikkelaar Van Rouwendaal uit Arnhem heeft het gat provisorisch gedicht en de muren gestut.

Juli 2014 stort het dak door stormen grotendeels in. De gemeente is in overleg met de eigenaar om met een restauratieplan te komen. Dit moet er eind oktober 2014 liggen.

In 2015 is gelukkigerwijze begonnen met de restauratie van het huis en verwacht wordt dat zomer 2016 de restauratie afgerond is. Hamerden zal dan weer in vol ornaat pronken.

Artikel de Gelderlander, 10 mei 2011: 

Toelichting bestemmingsplan, 26 september 2013: 

Artikel de Gelderlander, 14 februari 2014: 

Artikel in de Duivense Post van 16 juli 2014

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.