Hellingbaanflats, Leeuwarden

Provinciale commissie Friesland

Hellingbaanflats, Leeuwarden

Woningcorporatie Elkien te Leeuwarden is voornemens om 9 bijzondere flats uit de wederopbouwperiode te slopen. Het gaat om de zogenaamde Hellingbaanflats (gebouwd in 1957-1959; architect J.C Teeuw) in de Leeuwarder wijk Schieringen. De flatgebouwen ( 234 woningen) zijn van architectuurhistorisch belang als goede voorbeelden van een ontwikkeling in de naoorlogse sociale woningbouwkunst en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. Vanwege de aanwezigheid van de zogenaamde hellingbanen (liften zijn in die tijd te kostbaar) is er tevens sprake van typologische bijzonderheid. De flats verkeren echter in een slechte staat en de corporatie kiest dan ook voor nieuwbouw.
De sloop wordt in 2013 aangekondigd. Heemschut Fryslân reageert met een brief, waarin wordt gesteld dat flats tot het erfgoed uit de Wederopbouwperiode behoren. Dit wordt toegelicht aan de hand van een concept waardestelling van de gemeente Leeuwarden, ten behoeve van de aanwijzing als gemeentelijk monument. Heemschut vraagt de woningbouwvereniging om tenminste één etageflat te behouden.

Maart 2014 informeren Woningbouwvereniging Elkien en de gemeente Leeuwarden de bewoners schriftelijk over hun besluit de Hellingbaanflats te slopen. 11 Juni 2014 wijst Heemschut de corporate, en de gemeente (college en raad) op de cultuurhistorische waarde van de Hellingbaanflats en wordt wederom het behoud van één flat bepleit.

Heemschut Fryslân heeft in 2016 nog een ultieme reddingspoging gedaan om één van de historische hellingbaanflats in de Leeuwarder wijk Schieringen te behouden. Door architectenbureau Adema uit Dokkum is een ontwerp gemaakt voor renovatie en aanpassing van een flat. De bebouwing verandert wel voor een deel van uiterlijk, maar de hellingbaan en de meest karakteristieke aanzichten blijven hetzelfde. Daarbij was ook de financiering geregeld. Het plan is destijds voorgelegd aan woningbouwcorporatie Elkien.

Helaas zijn alle negen bijzondere flats uit de wederopbouwperiode inmiddels gesloopt. Overgebleven is het naoorlogse kunstwerk van Ybe van der Wielen uit 1959. Deze is herplaatst op het nieuwe flatgebouw.

Artikel Heemschut, april 2016 

Artikel website vastgoedmarkt, oktober 2015

Artikel Leeuwarder Courant, augustus 2015

Nieuws Omrop fryslân, maart 2013

Artikel in de Leeuwarder Courant van 13 maart 2014

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.