Herontwikkeling Turfhaven, Doesburg

Provinciale commissie Gelderland

Eind 2010 is de Betoncentrale uit de stad Doesburg vertrokken en daarmee is een bijzonder terrein voor herontwikkeling beschikbaar gekomen. De gemeente Doesburg is gekomen met een visie met o.a.: een grotere passantenhaven, een grootschalig parkeergebied, een havencafé, een overnachtinglocatie voor campers, een permanente aanlegplaats voor historische schepen. Een van de uitgangspunten is het behoud van de cultuurhistorische industriële uitstraling van het gebied. Voor het erfgoed betekent dit het handhaven en restaureren van de bestaande GTW-loods uit 1932 (Gelderse Tramwegen), het handhaven van de bestaande portaalkraan en de kraanbaan en het handhaven van de aanwezige rijdende storttrechters.

Januari 2010 heeft landschapsarchitect Reinier Gerritsen van bureau Topia een eerste schetsplan gemaakt op basis van het vastgestelde ontwikkelingsplan voor de herinrichting. Het voorlopig ontwerpplan van Bureau Topia wordt maart 2012 uitgewerkt tot een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

Mei 2012 stemt Heemschut in met het ontwerpbestemmingsplan, met twee kanttekeningen: (a) de accentuering van het havengebouw ten opzichte van de havenkraan en de vultrechters, (b) een beschrijving van de te handhaven portaalkraan en de storttrechters. Brief Heemschut,d.d. 11 mei 2012

Mei 2013 keurt de gemeenteraad van Doesburg het gewijzigd bestemmingsplan goed. 

Nieuwsbericht RegiobodeOnline, 16 januari 2010 

Turfhaven krijgt 9 luxe lodges, restaurant een kookstudio, DoesburgDirect.nl, 25 maart 2016

Plannen voor loods Turfhaven zijn rond, Regiobode, 1 juni 2017

Een historisch moment in Doesburg: de GTW-loods is verkocht, Gelderlander, 1 december 2017

 

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.