Historisch erf Norg

Provinciale commissie Drenthe

Sinds een jaar wordt gesproken over het bebouwen van een open stuk groen in het centrum van Norg. Het betreft het achtererf van een boerderij aan de Pompstraat. Het achterterrein had een achteruitgang op de Steeg om het vee naar de es te brengen. De huidige eigenaren nu extra bebouwing toevoegen op het achterterrein, de kavel splitsen en één woning toevoegen met een ontsluiting op de Steeg.

Hier gaat het om nieuwbouw op een terrein, dat vroeger erf van een boerderij was. Deze erven zorgen voor de kenmerkende ruimtelijke opbouw van een Esdorp, als Norg. In het geldende bestemmingsplan zijn die kwaliteiten benoemd en bebouwing van de ruimte of helemaal niet toegestaan of hooguit ten dienste van het hoofdpand.

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.