Historisch landschap zuidelijke entree, Arcen

Provinciale commissie Limburg

Heemschut maakt zich zorgen over het historisch landschap aan de zuidzijde van het dorp Arcen. De gemeente wil hier een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren. Op deze locatie bevinden zich monumenten, o.a.: het kasteel, de oude schans, de tiendschuur, de oude watermolen. Burgers van Arcen hebben via de zienswijze-procedure gereageerd, maar de zittende coalitie in de gemeenteraad geeft geen gehoor aan de wensen van de bevolking.

 

September 2009 stuurt Heemschut een brief naar de gemeente, waarin zij hun zorgen uiten over de locatiekeuze en expertise aanbieden bij het zoeken naar een nieuwe locatie. Juni 2010 blijkt uit onderzoek van Woningstichting Venlo-Blerick dat het MFA duurder gaat worden dan nodig. September 2010 zijn er plannen om het MFA verkleind uit te voeren en functies over te brengen naar het voormalige gemeentehuis. De locatie van de nieuwbouw wordt echter niet gewijzigd, Heemschut is daar tegen.

 

Februari 2012 constateert Heemschut dat de ernstige bedenkingen tegen het plan blijven bestaan en dat nog geen serieuze poging is ondernomen om een alternatieve locatie te onderzoeken. In reactie op de verstrekte omgevingsvergunning presenteert Heemschut eind 2012 haar zienswijze. Hierin wordt benadrukt dat zowel aantasting van het cultuurhistorisch landschap, als toename van leegstand in monumentale panden in het centrum aan de orde is.

 

November 2014 geeft de Raad van State heeft in een tussenuitspraak Heemschut in hoger beroep gelijk. Nut en noodzaak van de door de bouw van het MFA zijn volgens de Raad niet aangetoond. De gemeente moet het besluit beter motiveren of herzien. December 2014 wijst de Raad van State de voorlopige voorziening, om de bouw af te wijzen, af. De Raad waarschuwt de gemeente dat ze een aanzienlijk risico loopt met doorzetten van de bouw.

 

tags: Arcen, Venlo, Limburg, cultuurhistorisch, landschap

 

Brief van Heemschut aan Gemeente, 30 september 2009

artikel Dagblad De Limburger, 1 oktober 2009

artikel Volkskrant, 25 januari 2010

artikel Dagblad De Limburger 15 juni 2010

februari 2012

Tussenuitspraak Raad van State, november 2014

Afwijzing Raad van State van de voorlopige voorziening, december 2014:

 

Heemschut werkt samen met:

Stichting Limburgse Kastelen

Nederlandse Tuinenstichting

Burgerinitiatief Red Arcen

Arcen NU

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.