Historische woonhuizen, Kloetinge

Provinciale commissie Zeeland

Aan het Geertseplein in Kloetinge staan twee woonhuizen, waarvan een rijksmonument, in zwaar verwaarloosde toestand tegenover de kerk. Een van de oudste dorpen van Zuid-Beveland is Kloetinge , dat omstreeks de tiende eeuw werd gesticht. Men is daarna het dorp gaan ophogen om zich tegen het water te beschermen. In de Tachtigjarige oorlog is Kloetinge tweemaal platgebrand en vervolgens kwam het dorp in handen van Willem van Oranje. Daarna is in het centrum tegenover de kerk als eerste huis Geertesplein 21 ( nu rijksmonument) gebouwd en later het daarnaast gelegen nr. 22. Het rijksmonument was al in 1596 in gebruik als herberg, annex raadkamer en promoveerde in de 18e eeuw tot dorpshuis en vervolgens tot raadhuis. Binnen bevindt zich een laat gothische schouw. Bij een verbouwing in de negentiende eeuw kreeg het de bepleistering en een andere raamindeling. Beide huizen zijn al een aantal jaren zwaar verwaarloosd en dreigen nu ook in te storten. Al enkele tientallen jaren vormen beide huizen in het prachtige beschermde dorpsgezicht van Kloetinge een schrille dissonant. De eigenaar is niet in staat onderhoud uit te voeren: een stuk achtergevel staat op instorten en delen van het dak zijn verdwenen en door een zijl vervangen. In maart 2010 heeft Heemschut gevraagd om noodherstel (water- en winddicht maken)uit te voeren, wat niet kostbaar hoeft te zijn. Een jaar later wordt door de gemeente Goes toegezegd een plan van aanpak op te stellen voor restauratie van beide huizen. Tot op heden is er niets gebeurd, wat reden is voor Heemschut nogmaals een brandbrief op te stellen. De situatie gaat nu echt gevaarlijk worden door risico’s voor instorting met alle gevolgen van dien voor de omwonenden. Het is onbegrijpelijk dat zowel gemeente Goes als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geen stappen hebben ondernomen om aan deze verloedering een halt toe te roepen.

artikel PZC (https://www.pzc.nl/bevelanden/nieuw-leven-voor-rijksmonument-de-herberg-in-kloetinge~a9ba20fb/), 24 januari 2018

artikel PZC (https://www.pzc.nl/bevelanden/nieuwe-eigenaar-van-herberg-in-kloetinge-hoopt-dit-jaar-te-gaan-restaureren~a2aebaf6/), 27 juni 2018

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.