Hoeve 't Nienhuis, Beltrum

Provinciale commissie Gelderland

Het rijksmonument “Nienhuis” in Beltrum heeft als bewoningsplaats een zeer oude geschiedenis. Al in 1614 wordt het genoemd met als eigenaar Johan te Nienhausz. In de loop van de tijd heeft het vele functies gehad, waaronder herberg, bierbrouwerij, boerderij, vergaderplaats voor de markegenoten en gemeentehuis. Momenteel is op het erf nog steeds een moderne boerderij gehuisvest. De huidige monumentale gebouwen dateren uit 1806 en verkeren in een zeer slechte staat omdat deze niet meer gebruikt worden voor bewoning en veestalling. Tot het erfgebied behoort ook een monumentale oprijlaan met 2 x 2 rijen eiken. De huidige eigenaar wil een klein deel van het tot het rijksmonument behorende stalgedeelte slopen om plaats te maken voor een ligboxenstal/jongveestal. Het betreft een reeds gedeeltelijk ingestorte varkenstal uit ca 1936, die aan het staldeel uit 1806 is aangebouwd.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.