Hoogbouw in Amersfoort

Provinciale commissie Utrecht

Aan de rand van het beschermde stadsgezicht van Amersfoort is een bouwwerk gepland genaamd dat in zijn omvang en met name zijn hoogte een grote impact zal hebben op de skyline van de historische binnenstad van Amersfoort. Wie Amersfoort nadert, vanuit welke kant dan ook, zal zich altijd kunnen oriënteren op de Onze Lieve Vrouwe toren, die ook lang heeft gefunctioneerd als het middelpunt van Nederland voor de Rijksdriehoekmetingen vanwege de zichtbaarheid.

Het geplande gebouw dreigt in de toekomst de zichtlijnen naar de  toren ernstig te verstoren. Ook in de historische binnenstad zelf ziet men straks het gebouw hoog boven de bebouwing van de Varkensmarkt uitkomen. Daarnaast sluit de hoogte en de schaal van het gebouw op geen enkele manier aan bij de fraaie oude stadsvilla’s die nog verwijzen naar de gedempte Singel.

Het is dan ook van belang een gemeentelijk beleidskader voor hoogbouw te ontwikkelen, dat ruimte moet geven om  bouwen mogelijk te maken  zonder dat er schade wordt aangebracht aan historisch stedelijk landschap.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite hebben er dan ook bij het College van B. en W. en de Gemeenteraad, op aangedrongen dat zij zich duidelijk uitspreekt om een hoogbouwvisie op te stellen voor Amersfoort als geheel en in het bijzonder voor het gebied rondom de historische binnenstad.

Amersfoort

Hoogbouw

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.