Hovenierswoning, Utrecht

Provinciale commissie Utrecht

Het pand Van Zijstweg 51, ook bekend als het Huis(je) van Mien is een voormalige hovenierswoning in Utrecht, die staat tussen de Jaarbeurs en de Veilinghaven. Het pand wordt sinds 1996 bedreigd met sloop. Het huis werd gebouwd rond 1875, toen het Merwedekanaal nog niet was aangelegd. Het huis werd betrokken door de hoveniersfamilie De Groot. Bij de aanleg van de Veilinghaven bleef het huis gespaard, en rond 1927 werd het in art decostijl verbouwd naar ontwerp van de Utrechtse architect Wentinck. In 1996 kocht de gemeente het pand met de bedoeling het te slopen. Voorwaarde was dat Mien de Groot (1912-1998), die in het huis was geboren en nooit ergens anders had gewoond, erin mocht blijven wonen.[1] De Van Zijstweg, die oorspronkelijk aan de voorkant van het huis liep, werd langs de achterzijde verlegd. Het pand werd in 2007 voor het publiek toegankelijk gesteld tijdens Open Monumentendag en tijdens een huiskamerconcert.[2][3] In 2011 werd het pand opgenomen in de routekaart 'Gek op het Merwedekanaal' van Passie voor Utrecht[4] en was op 25 september 2011 het beginpunt van de Fluisterwandeling. In 2012 werden de plannen voor een HOV-baan in de Van Zijstweg concreet. De gemeente wilde het huis daarvoor slopen. Na een onderzoek naar verplaatsing van het huis bleek deze optie te kostbaar.[5] Onder andere de Vereniging Oud-Utrecht en GroenLinks[6] streden voor behoud en wezen daarbij vooral op het interieur: bedsteden, opkamers, een antieke trap. Het houtwerk is in bijzondere kleuren geschilderd. Bovendien is dit het laatste hoveniershuis in een gebied waar er vroeger vele waren. Ook de Fietsersbond kwam met een voorstel om het fietspad te verplaatsen naar voor het huis, waar het oorspronkelijk ook liep.

In de media:
artikel Nieuws.nl (https://utrecht.nieuws.nl/knipsels/63818/hovenierswoning-zijstweg-wordt-monument/), 6 april 2017

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.