Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, Leek-Roden

Provinciale commissie Drenthe

Sinds 2004 zijn de gemeenten Noordenveld en Leek, de provincies Groningen en Drenthe en de Dienst Landelijk gebied samen de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS) Leek-Roden aan het ontwikkelen. Het betreft een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Leek-Roden tot het jaar 2030 op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap en verkeer. Met betrekking tot wonen wordt een visie ontwikkeld voor het bouwen van circa 5850 woningen. Heemschut is van mening dat deze woningbouw ten koste zal gaan van de bijzondere cultuurhistorische landschapskenmerken van het gebied.

Gebied Leek-Roden, Leek-Roden

Drenthe Leek Noordenveld Roden structuurvisie

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.