Kapel St. Catharina, Bergen op Zoom

Provinciale commissie Noord-Brabant

De kapel bevindt zich op het binnenterrein van het zorgcentrum St. Catharina. De kapel is gebouwd voor de zusters Franciscanessen en waarschijnlijk konden de bewoners van het bejaardentehuis er ook gebruik van maken. De kapel is gebouwd in 1894/1895 door C. van Genk voor de zusters Franciscanessen en is later (1933) met twee traveeën uitgebreid door gebr. Oomen. De voorgevel is toen versoberd. De kapel is gebouwd in neo-gotische stijl en is een rijksmonument. De provincie heeft de eerder verleende subsidie van € 314.000,- in juni ingetrokken; met dit geld zouden vooral de glas-in-loodramen worden gerestaureerd en schilder- en stucadoorswerk worden gedaan. De rijkssubsidie die is toegezegd van € 420.000,- blijft wel in stand. Deze rijkssubsidie is vooral bedoeld voor de schil.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.