Kasteel Heel, Heel

Provinciale commissie Limburg

Kasteel Heel in het gelijknamige dorp staat al een geruime tijd leeg. Het kasteel vormt, tot de jaren '90 van de vorige eeuw, de kern van Huize Sint Anna, een klooster en zorginstelling voor gehandicapte vrouwen. De gebouwen zijn dan eigendom van de Congregatie Kleine Zusters en Broeders van de H. Joseph. Najaar 2009 stuurt Heemkundekring Het Land van Thorn een brief naar Gemeente Maasgouw met een oproep voor behoud door herbestemming. De gemeente laat op advies van de Monumentencommissie een cultuurhistorische analyse en een waardestelling opstellen. Lente 2011 heeft het complex een nieuwe eigenaar gekregen die enkel het kasteel, met de aansluitende vleugel en de kapel, wil behouden. Het college van B&W stelt de ruimtelijke visie vast. Beelden in het park worden veilig gesteld en gerestaureerd. Heemschut kan met dit plan leven. Juli 2012 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. September 2013 wijst Gemeente Maasgouw de kapel op het terrein aan als gemeentelijk monument. Oktober 2014 wordt het Sint-Annacomplex gesloopt, om plaats te maken voor een wooncomplex. Kasteel Heel en de kapel blijven staan. Het kasteel komt in handen van een makelaar, die er woningen voor ouderen wil realiseren. De plannen gaan niet door, de gebouwen komen leeg te staan en verloedering zet door. Zonder actie vreest Heemschut dat dit proces zal eindigen in volledig verval.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.