KAV-garage Caltex, Amsterdam

Commissie Amsterdam

In de decennia na 1945 groeit het aantal auto’s in Amsterdam snel. Dit heeft grote gevolgen voor het stadsbeeld, in de oude stad en in nieuwbouwwijken krijgt de auto ruim baan. De architectuur verandert door deze ontwikkeling. Nieuwe wooncomplexen krijgen parkeergarages, op centrale plekken in woonwijken verschijnen pompstations.

Het pand van autoverhuurbedrijf KAV, Johan Huizingalaan 91, is gebouwd in de jaren 1957-1961 als een pompstation voor Caltex (California Texas Oil Corporation. Caltex huurde architect H.A.M. van den Berg voor de bouw van het pand in Slotervaart. Pompstations uit de wederopbouwperiode zijn een grote zeldzaamheid. De KAV-garage heeft daarom een bijzondere architectuur- en cultuurhistorische waarde voor Amsterdam.

Mei 2011 doet Heemschut wegens sloopplannen een aanvraag van de monumentenstatus voor de KAV-garage. Juni 2013 besluit stadsdeel Nieuw-West om de KAV-op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De eigenaar KAV Vastgoed B.V. maakt bezwaar, echter wordt dit februari 2014 ongegrond verklaard. KAV Vastgoed gaat hiertegen in beroep. De KAV-garage is volgens de eigenaar niet monumentwaardig. De eigenaar van het gebouw stelt dat de adviseur van BMA niet onpartijdig is en dat achterstallig onderhoud een monumentenstatus in de weg staat. December 2014 is Heemschut als derde-belanghebbende toegevoegd aan de beroepszaak, zij reageert inhoudelijk op het beroepsschrift van de eiser.

Januari wordt bekend dat de KAV-garage aan de Johan Huizingalaan gemeentelijk monument blijft, het gebouw wordt herbestemd tot sportschool.

aanvraag van 18 mei 2011

bericht in de Stadsbrief nr 24 van 17 oktober 2012 

artikel in de Westerpost van 19 juni 2013

Brief Heemschut aan de rechtbank, 13 juni 2014

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.