Kerkepaden, Warffum

Provinciale commissie Groningen

Warffum heeft een beschermd dorpsgezicht. Het Zuiderkerkpad en Oosterkerkpad maken deel uit van het stelsel van openbare wegen in het wierdedorp, dat in het aanwijzingsbesluit als karakteristiek wordt beschreven. De gemeente Eemsmond heeft jarenlang gedoogd dat deze kerkpaden worden aangetast door schuttingen die over de erfgrens met de kerkpaden worden geplaatst. Hierdoor worden deze karakteristieke paden steeds smaller. En dat terwijl in art. 19.3 van het bestemmingsplan staat dat “een aanlegvergunning kan slechts worden verleend indien door of als gevolg van de werken of werkzaamheden de dorpskarakteristiek, zoals beschreven in de toelichting op het aanwijzingsbesluit niet onevenredig wordt aangetast. Om dit sluipend verval van de kerkpaden tegen te gaan heeft Heemschut bezwaar gemaakt tegen de bouw van de schutting aan het Zuiderkerkpad aan de achterkant van Hoofdstraat 28.
Van de bezwarencommissie kreeg Heemschut gelijk, maar het College van B en W van Eemsmond legde dit advies naast zich neer en beriep zich op het advies van de welstandscommissie van Libau dat positief was.
Heemschut is in beroep gegaan.

 

Heemschut tekent met bewoners bezwaar aan tegen legalisering vergunning, 15 maart 2015

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.