Kerkgebouw De Ark, Amsterdam

Commissie Amsterdam

Kerkgebouw de Ark van architect P Zanstra is een gemeentelijk monument in de wijk Slotervaart in deelgemeente Nieuw-West. Sloop dreigt voor een deel van de kerk. In 2011 bestond de kerk 60 jaar. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. Kerkgebouw de Ark van architect P Zanstra is een gemeentelijk monument in de wijk Slotervaart in deelgemeente Nieuw-West. Sloop dreigt voor een deel van de kerk. In 2011 bestond de kerk 60 jaar. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. De Herv. Gemeente Sloten N.H. kreeg tot taak de kerk in het net nieuw gebouwde Slotervaart-Overtoomseveld op te bouwen. Vele parochianen hebben direct of indirect meegeholpen om de bouw van De Ark financieel mogelijk te maken. Grote steun werd gegeven door een vasthoudende groep gemeenteleden, die trouw maand in maand uit met hun spaarzegels de huizen afliepen. Geen spectaculaire vertoning, maar een stil en eenvoudig werk, dat prachtige resultaten opleverde. Na vele besprekingen en voorbereidende werkzaamheden kon op 12 april 1960 de eerste paal worden geslagen. In de programmastelling van De Ark kwamen twee elementen voor, die voor de Protestantse Kerkbouw in Nederland nieuw zijn en die de vormgeving in grote mate hebben beïnvloed, namelijk: a) de kerk zou ook op werkdagen opengesteld moeten kunnen worden; b) er werd een bidkapel gevraagd. De opgave om een kerk te ontwerpen die ook overdag open moest zijn, bracht de architect ertoe om een vrij grote interieure verkeersruimte te maken, van waaruit alle andere ruimten kunnen worden bereikt, dus zowel de kerk als de ruimten voor sociale en pastorale doeleinden. De verkeersruimte zet zich rondom het kerklichaam voort en fungeert als ontmoetingsruimte voor de kerkgangers, als foyer voor de gemeentezaal en als gang voor alle nevenruimten. De bidkapel is eigenlijk ook een uitvloeisel van de wens om de kerk overdag open te stellen. De lege kerk is te groot en heeft ook niet de juiste sfeer om te dienen als ruimte voor bezinning en gebed voor hen die daaraan overdag behoefte gevoelen en daar thuis de gelegenheid niet voor hebben. Daarom is de bidkapel ontworpen als een kleine ruimte die wel in open verbinding met de kerk staat en van daaruit bereikbaar is, maar toch een geheel eigen sfeer heeft. In de programmastelling van De Ark kwamen twee elementen voor, die voor de Protestantse Kerkbouw in Nederland nieuw zijn en die de vormgeving in grote mate hebben beïnvloed, namelijk: a) de kerk zou ook op werkdagen opengesteld moeten kunnen worden; b) er werd een bidkapel gevraagd. De opgave om een kerk te ontwerpen die ook overdag open moest zijn, bracht de architect ertoe om een vrij grote interieure

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.