Komst Aldi, Wissenkerke

Provinciale commissie Zeeland

De gemeente Noord-Beveland is voornemens om het bestemmingsplan voor het centrum van de kern Wissenkerke aan te passen en een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een Aldi-supermarkt ter plaatse.Deze vestiging past qua aard en schaal geenszins bij de huidige kleinschaligheid van de kern en evenmin bij de bestaande historische bebouwing en met name de voormalige pastorie. Deze was reeds in 2005 opgenomen in sloopplannen voor de vestiging van een winkelcentrum. Vijf jaar later begin 2010 toen opnieuw sloop aan de orde was heeft Heemschut hiertegen stelling genomen, waarop de gemeente hiervan heeft afgezien en de aanpassing van het bestemmingsplan is ingetrokken . Nu is alsnog een vergelijkbare bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht.Ten behoeve van de relatief grote hoeveelheid extra parkeerplaatsen moeten er ook gaten worden geslagen in de structuur van de kern. Het is onaanvaardbaar dat daarvoor beeldbepalende bebouwingselementen en tuinen moeten wijken. Wat dit laatste betreft zou bijvoorbeeld de tuin van de voormalige pastorie moeten worden gehalveerd en een eeuwenoude moerbeiboom verwijderd.

artikel PZC (https://www.pzc.nl/algemeen/drama-rond-aldi-wissenkerke-staat-zwart-op-wit~a3a42263/), 8 juli 2016
artikel PZC (https://www.pzc.nl/bevelanden/eindelijk-aldi-noord-beveland-na-acht-jaar-een-feit~aee1bf52/), 11 juli 2018

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.