Landerijen rondom Abdij Rolduc, Kerkrade

Provinciale commissie Limburg

Maart 2008 maakt Gemeente Kerkrade bekend dat het Bisschoppelijk Centrum Rolduc een startnotitie bij hen heeft ingediend voor de aanleg van een golfbaan met 18 holes. De aanleg vindt plaats in het kader van het project Eurodepark, bedoeling is het verband zichtbaar te maken tussen de onderdelen van de 'Historische Driehoek': Rolduc, de Burcht Rode en de Baalsbruggermolen. Vanaf het begin van de plannen is er al verzet bij de bevolking, er is vrees voor beschadiging door het onttrekken van 149.000 m3 water per jaar, en het behoud van het gebied als 'eiland van rust en stilte'. Heemschut vreest voor aantasting van het monumentaal groene gebied. April 2008 laat gemeente Kerkrade weten dat men start met de Milieu Effect Rapportage omtrent de golfbaan. Heemschut toont begrip voor de situatie van Rolduc, maar laat de gemeente weten zij voorstander is van interdisciplinaire planvorming met bijdragen van landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde en historische geografie. Op 20 oktober 2009 maakt de gemeente bekend dat de richtlijnen voor een Milieu Effect Rapportage (MER) zijn vastgesteld. Het plan wordt dat jaar afgeblazen wegens tekort aan financiële middelen. Juli 2014 wordt het golfbaanplan nieuw leven ingeblazen. Rolduc heeft in een concept overzicht investeringen de toekomstplannen ontvouwd. Het plan voor een golfbaan wordt weer nadrukkelijker opgepakt.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.