Landgoed Rhederhof, Rheden

Provinciale commissie Gelderland

Het grootste deel van Landgoed Rhederhof is in particulier bezit: het landhuis (rijksmonument), voormalig koetshuis, tuinmanswoning (gemeentelijk monument), voormalige orangerie/moestuin, parkaanleg en bos. Daarnaast staat er op een ander gedeelte van het landgoed een voormalig verzorgingshuis met aanleunwoningen, hier worden nieuwe plannen voor gemaakt.

Sinds januari 2006 maakt Gemeente Rheden in samenwerking met projectontwikkelaars diverse plannen voor Landgoed Rhederhof. Hierbij gaat het eerst om een woningbouwproject, later om een zorgfunctie. Heemschut Gelderland voorziet de gemeente Rheden van advies door het indienen van zienswijzen en bezwaren. Naast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed en de omgeving, komen hierbij ook de voortplantings, rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren ter sprake. Algemeen bezwaar ten opzichte van de plannen: grootschaligheid.

Augustus 2014 wordt bekend dat de gemeente Rheden een omgevingsvergunning heeft verleend aan de projectontwikkelaar.

November 2014 stuurt Heemschut een bezwaarschrift naar de gemeente Rheden, zij waarschuwt voor verstening, benoemt dat het bouwplan niet voldoet aan eisen van welstand en ingaat tegen de provinciale verordening.

Januari 2015 verklaart de bezwarencommissie van de gemeente het bezwaar ontvankelijk. De vergunning kan niet verleend worden. De gemeente moet nu een nieuw besluit op bezwaar nemen.

De Rhederhof: beschermd natuurgebied of plaats voor seniorenwoningen?, Trouw, 28 augustus 2018

Plannen voor Rhederhof een stap dichterbij, Regiobode, 6 oktober 2017

Kadernotitie Rhederhof - Gemeente Rheden, 27 november 2007. 

Ontwerp-bestemmingsplan Rhederhof ter inzage, 6 mei 2010.

Zienswijze Heemschut aan college van B&W gemeente Rheden, 19 mei 2010. 

Uitspraak Rechtbank Anrhem, 12 juni 2012.

Brief gemeente Rheden, 7 november 2012.

Reactie op verslag RTG, 27 maart 2013. 

Bezwaarschrift Rhederhof, 6 november 2014. 

Uitspraak bezwarencommissie, 30 januari 2015. 

 

 

 

 

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.