Landschap Noordoostpolder, Noordoostpolder

Het Belvederegebied Noordoostpolder wordt ernstig bedreigd door drie windmolenplannen. Als eerste is dit het plan van de gemeente Noordoostpolder langs de IJsselmeerdijk. Ten tweede het plan nabij Baarlo van de gemeente Steenwijkerland en tot slot van dezelfde gemeente het plan nabij Scheerwolde. Heemschut zet zich bij het Belvederegebied Noordoostpolder in voor de schoonheid van het landschap, het beschermd dorpsgezicht Urk, werelderfgoed Schokland, maar ook de cultuurhistorische waarde van Oud Kraggenburg. 

Dit doet Heemschut door bijvoorbeeld te pleiten voor opname van een verbod tot plaatsing van windmolens in het Belvederegebied, een verzoek te doen om in de beleidsregels landschap en dorpsgezicht in bescherming te nemen. Door te adviseren om in een Milieu Effect Rapportage (MER) meer te letten op cultuurhistorie, de negatieve invloeden op Belvedere- en natuurgebieden te onderzoeken en daarmee een andere afweging van alternatieven te maken.

Wanneer in het verleden door de overheid voor windmolens werd gekozen, adviseerde Heemschut om grenzen te stellen aan aantallen, omvang en het ontwerp, waardoor aantasting van de cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk beperkt zou blijven.

Krantenartikel Dagblad Flevoland, 9 juli 1999

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Noordoostpolder, 7 april 2004

Brief Heemschut aan Provinciale Staten van de provincie Flevoland, 20 april 2006

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Steenwijkerland, 20 april 2006

Brief Heemschut aan Gedeputeerde Staten Flevoland, 8 september 2006

Omgevingsplan Provinciale Staten van Flevoland, 2 november 2006

Brief Heemschut aan Gedeputeerde Staten Flevoland, 8 december 2006

E-mail Heemschut aan college van B&W gemeente Steenwijkerland, 21 november 2008

Persbericht Provincie Flevoland stemt belangen af met gemeenten, 6 januari 2009

Welstandsbeleid Windmolenlijnopstellingen Noordoostpolder, 18 juni 2009

Zienswijze Heemschut aan college van B&W gemeente Noordoostpolder, 28 juli 2009

Milieueffectrapportage (MER) Windpark Noordoostpolder, 12 november 2009

Zienswijze Heemschut aan Inspraakpunt Windpark Noordoostpolder, 1 december 2009

Plannen voor windmolenpark Noordoostpolder aangepast, 15 juni 2010

Ontwerp-inpassingsplan Windpark Noordoostpolder, 18 juni 2010

Zienswijze Heemschut aan Bureau Energieprojecten, 26 juli 2010

Inpassingsplan Windpark Noordoostpolder, 7 januari 2011

Beroepschrift Heemschut aan Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 15 februari 2011

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.