Laurentiuskerk, Weesp

Provinciale commissie Noord-Holland

In 1874 begonnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de huidige kerk en op 1 april 1875 werd de eerste steen gelegd. Op 24 augustus 1876 werd de kerk in gebruik genomen en gewijd aan Sint-Laurentius en Maria Magdalena. Architect Theo Asseler ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl.

Wegens geldgebrek werd in eerste instantie alleen het onderste deel van de toren gebouwd. De bovenbouw werd in 1900 gebouwd naar een ontwerp van A. Bruning. Het oorspronkelijk neogotische interieur is in de loop der jaren grotendeels vervangen. Daarbij verdween o.a. een mooie neogotische kansel. De architectonische ruimtewerking is, ondanks deze moderniseringen, intact gebleven.

De kerk is in 1993 gerestaureerd. In 2014 is de kerk leeggekomen. Eind 2014 kwam een plan op tafel om een deel van de kerk te slopen, de pastorie te verkopen en woningen te bouwen in de tuin. Heemschut Noord-Holland, Cuypersgenootschap en veel bewoners verzetten zich daar hevig tegen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt het een aantasting van het beschermd stadsgezicht van Weesp.

Het verzet van Heemschut was succesvol. De kerk wordt in zijn geheel behouden. 

De Laurentiuskerk in Weesp verandert van gedaante, Parool 15 mei 2018

Herenakkoord over stadsboerderijen in kerktuin, WeesperNieuws 9 maart 2018

Nieuw ontwerp afgebrande Laurentiuskerk Weesp gepresenteerd, 8 februari 2017

Heemschut en Cuyeprsgenootschap schrijven brief naar provincie Noord-Holland, 20 november 2015

Gemeenteraad Weesp gaat akkoord met sloop kerk, 1 juli 2015

Bijdrage Heemschut raadsvergadering Weesp, 23 juni 2015

Heemschut en Cuypersgenootschap pleiten voor behoud schip Laurentiuskerk op Radio Weesp, 13 mei 2015

Intentieovereenkomst getekend voor herbestemming kerk, 8 december 2014

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.