Melkfabriek, Klein Groningen

Provinciale commissie Friesland

In het Friese buurtschap Klein Groningen staat een melkfabriek waar al lang geen melk meer wordt verwerkt. Daar waar andere meer in het oog springende melkfabrieken inmiddels een nieuwe bestemming hebben gekregen, wordt de melkfabriek van Klein Groningen vergeten. Dat is jammer. De melkfabriek ontleent zijn kwaliteit juist vooral aan de plek; de ligging aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. Er bestaan plannen om van de vaart een toeristische trekpleister te maken. Je zou verwachten dat deze melkfabriek onderdeel wordt van de toeristische route. In de plannen wordt echter uitgegaan van sloop. Heemschut vindt sloop niet alleen een verlies aan karakteristieke bebouwing, maar ook een gemiste kans om van de toeristische route iets bijzonders te maken. Heemschut is in gesprek met de gemeente Opsterland en andere betrokkenen om de waarde van dit complexje te laten inzien en te pleiten voor behoud van de melkfabriek door het op te nemen in de toeristische route.

Heemschut voert gesprek met gemeente Opsterland over behoud en herbestemming melkfabriek, 15 februari 2015

reportage Omrop Fryslan (https://www.omropfryslan.nl/nieuws/796346-mensen-nemen-afscheid-van-oude-melkfabriek-klein-groningen), 8 maart 2018

artikel Sa! (https://sa24.nl/sloophamer-voor-zuivelfabriek-klein-groningen/), 28 maart 2017

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.