Molens, Hollands Noorderkwartier

Provinciale commissie Noord-Holland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil 19 molens verkopen. Het gaat om 18 poldermolens en een grote Amerikaanse windmotor. Volgens het hoogheemraadschap zijn de molens door de gemalen overbodig geworden voor de waterhuishouding, waardoor ze te duur zijn. Wanneer de verkoop doorgaat vreest Heemschut voor versnippering in aanpak en beleid met grote onzekerheden in onderhoud en beheer. Deze cultuurhistorisch zo belangrijke objecten mogen niet aan deze risico's worden blootgesteld.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.