Monumentenbeleid Friese Meren, Joure

Provinciale commissie Friesland

Monumentenbeleid Friese Meren, Joure

De Friese Meren is sinds 1 januari 2014 een nieuwe gemeente bestaande uit Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en delen van Boarnsterhim. Oktober 2013 heeft de gemeente-in-wording De Friese Meren een nieuwe monumentenstichting gekregen. De gemeente stelt voor de gezamenlijke monumentenportefeuille als volgt te verdelen: torens, dakruiters, klokkenstoelen en molens gaan naar de nieuwe stichting; burgerlijke gebouwen en weg- en waterbouwkundige monumenten gaan naar de gemeente.

April 2014 besluit de gemeente Friese Meren dat ten minste ¾ van de beschikbare financiële middelen en menskracht met betrekking tot het erfgoedbeleid wordt wegbezuinigd. Dat terwijl het bestaande beleid van de voormalige gemeenten nog niet is samengevoegd en in Skarsterlan en delen van Boarnsterhim überhaupt nog geen monumentenlijst is opgesteld. In een brief maakt Heemschut bezwaar en vraagt aandacht voor de gevolgen voor het cultureel erfgoed.

December 2012 heeft gemeente Lemsterland panden in Lemmer en in het buitengebied aangewezen als gemeentelijk monument. Gemeente Gaasterlân-Sloten is ten tijde van de samenvoeging net klaar met de aanwijzingsronde van monumenten. Zowel in Lemsterland als in Gaasterlân-Sloten maken bewoners bezwaar tegen de monumentenstatus. Augustus 2014 wordt het bezwaar gegrond verklaard, 6 panden worden van de monumentenlijst gemaakt. Hier maakt Heemschut bezwaar tegen, ook door de onderliggende motivering, die feitelijk de aanwijzing van 100 gemeentelijke monumenten onderuit haalt.

Afgesloten
De commissie Heemschut Fryslân was destijds te laat met het indienen van het bezwaarschrift en het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard.

Klik hier voor het artikel op Zuid-Friesland.

Klik hier voor het artikel in de Jouster Courant  van 26 oktober 2013

Klik hier voor het raadsbesluit van 27 november 2013

Brief aan gemeente Friese Meren, 3 april 2014

Brief Heemschut De Friese Meren, 25 november 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.