Monumentenbeleid, Geldrop-Mierlo

Provinciale commissie Noord-Brabant

De zeventig gemeentelijke monumenten in Geldrop-Mierlo zijn op het einde van het jaar mogelijk nog hooguit 'waardevolle panden'. De beschermde status dreigt te vervallen nu de gemeente een plan uitwerkt om de gemeentelijke monumentenlijst te schrappen. Hiervoor in de plaats komen voor een aantal gebouwen de status beeldbepalend pand.De bescherming hiervan is veel minder dan als gemeentelijk monument via de Monumentenwet 1988. Het culturele erfgoed in Geldrop en Mierlo wordt onnodig in gevaar gebracht.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.