Monumentenbeleid Zeewolde, Zeewolde

Zeewolde is een dorp in Zuidelijk Flevoland, gesticht in 1983 en bedoeld als centrale verzorgingskern voor het oostelijke deel van deze polder. De naam is afgeleid van een in 793 in een oorkonde genoemde ‘in silva que dictur Seaewald sive Swifterbant’. Het dorp is genoemd naar Seaewald, een nederzetting die vroeger in dit illustratie Zeewolde, Kerkcentrum ‘Open Haven’ gebied gelegen zou hebben. In 1969 ontstond een eerste stedenbouwkundige schets voor 30.000 inwoners. Het duurde echter tot 1978 alvorens aan een nieuw structuurplan kon worden gewerkt voor 8.000 inwoners in 1990. Op basis hiervan maakte H. van Willigen een definitief structuurplan (goedgekeurd 1982). In 1984 werd Zeewolde een zelfstandige gemeente. Heemschut probeert te stimuleren dat Zeewolde een monumentenbeleid krijgt.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.