Monumentenlijst, Boskoop

Provinciale commissie Zuid-Holland

Gemeente Boskoop heeft sinds 23 april 2009 een monumentenverordening, sindsdien zijn er twee monumenten aangewezen:  de oude begraafplaats aan het Reijerskoop en het Boomkwekerijmuseum.

Mei 2012 draagt Heemschut Zuid-Holland 19 panden voor als gemeentelijk monument. Onder andere wil Heemschut het prachtige pand van Van Teylingen proberen te redden. Het college van B&W spreekt haar waardering uit voor de inzet van Heemschut en wil graag gebruik maken van de expertise. 

Mei 2013 wil de monumentencommissie van de gemeente Boskoop de sloop van Villa van Teijlingen voorkomen echter besluit de gemeente Alphen oktober 2014 om de villa niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

December 2013 besluit de gemeente Boskoop de procedure tot aanwijzing van gemeentelijk monument voor elf gebouwen op te starten. Acht gebouwen vallen buiten de boot, reden: de eigenaren stemmen niet in, de gemeente heeft geen financiële middelen om hen tegemoet te komen in het onderhoud. Heemschut Zuid-Holland vindt dat het algemeen belang voor het privébelang zou moeten gaan. Zij gaat 24 juni 2014 in beroep tegen het besluit bij de rechtbank.

December 2014 stelt de rechtbank Heemschut in het gelijk. De gemeente Alphen moet voor 7 van de 8 panden het besluit opnieuw nemen.

Januari 2014 gaat Boskoop samen met Alphen aan den Rijn en Rijnswoude.

Maart 2014 brengt gemeente Alphen aan den Rijn de beleidsnota ‘Naar een sober, doch doelmatig Monumentenbeleid’ uit, waarin het monumentenbeleid van de opgeheven gemeenten wordt verenigd. B&W kiest voor aanwijzing van gemeentelijke monumenten op vrijwillige basis, met uitzondering van monumenten waarbij het algemeen en/of cultuurhistorisch belang aantoonbaar is. Heemschut bestrijdt dit. 

Overzicht 19 potentiele monumenten in hun context, 10 oktober 2012

Rapport 19 objecten, 10 oktober 2012

Brief Heemschut aan Boskoop, 4 mei 2012

Artikel AD Groene Hart, 15 mei 2012

Brief Gemeente Boskoop, 7 juni 2012

Steunbetuiging Stichting Cuypersgenootschap, 13 juni 2016

Bezwaar Heemschut legesaanslag, 14 juni 2012

artikel van 18 juni 2012 in het Leidsch Dagblad

Persbericht Heemschut, 18 juni 2012

Brief heffingsambtenaar, 20 juni 2012

Bezwaar Heemschut, 3 juli 2012

Brief Boskoop, 27 juli 2012

Antwoord Heemschut, 30 juli 2012

Brief Boskoop, 14 augustus 2012

artikel in de Weekkrant – Gouwe Koerier van 3 oktober 2012 Boskoop gaat toch monumentenbeleid voeren.

Artikel AD Groene Hart, 24 augustus 2013 Boskoop ziet er van af acht waardevolle en beschermingswaardige panden als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Brief Boskoop, 4 september 2013

Brief Boskoop, 4 december 2013

Brief Heemschut aan gemeente Alphen, 9 januari 2014

Beleidsnota, 6 juli 2014

Besluit op bezwaar gemeente Alphen, 10 juli 2014

beroepsschrift van Heemschut, 19 juli 2014

afwijzingsbesluit van de gemeente Alphen, 8 oktober 2014

besluit van de gemeente Alphen van 8 oktober 2014 om de Villa vn Teylingen aaan de Koninginneweg 15 niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Bezwaar Heemschut Alphen, 19 november 2014

Uitspraak Rechtbank tegen gemeente Alphen, 7 december 2014

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.