Monumentenlijst Doetinchem

Provinciale commissie Gelderland

Pas sinds een jaar of acht is in Doetinchem sprake van een structurele aanpak van de gemeentelijke monumentenzorg. Daarvoor vielen nogal wat zaken tussen wal en schip met ongewenste sloop als gevolg. Nog teveel panden die in het MIP (Monumenten-Inventarisatie-Project, 1986 t/m 1995) als waardevol zijn aangemerkt, genieten een onbeschermde status. Daar hopen Heemschut Gelderland en het Cuypersgenootschap verandering in te brengen, samen met Historische Kring Deutekom, gemeente en eigenaren. Nu telt de gemeente Doetinchem 127 gemeentelijke monumenten. 

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.