Monumentenlijst Dronten, Dronten

In 2010 heeft de gemeente Dronten opdracht gegeven aan adviesbureau ‘Het Oversticht’ om een onderzoek te doen naar het ruimtelijk erfgoed in de gemeente. Ondanks dat de gemeente ‘pas’ 50 jaar bestaat, zien zij in dat ook een jonge gemeente waardevol erfgoed kan bezitten. Het doel is om hiermee een gemeentelijke monumentenlijst op te zetten. Heemschut waardeert dit plan. Het Oversticht kwam hiervoor in december 2010 met een lijst die grotendeels door de gemeente ook is overgenomen om geplaatst te worden op de gemeentelijke monumentenlijst. Heemschut Flevoland reageerde hier in september 2011 op met het verzoek aan de gemeente om niet zo terug houdend te zijn en om wel de hele lijst van Het Oversticht over te nemen. Hieraan heeft de gemeente echter geen gehoor gegeven, daar zij op 12 maart jl. in hebben gestemd met de reeds voorgestelde lijst. Nu heeft de gemeenteraad van Dronten hierover het laatste woord.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.