Neushoorn Leeuwarden

Provinciale commissie Friesland

Tegenover stadsschouwburg De Harmonie op de hoek van Groot Schavernek en het Ruiterskwartier zijn enkele panden na een flinke verbouwing herbestemd tot poppodium Neushoorn. De panden zijn gelegen in het beschermd stadsgezicht Leeuwarden nabij een stadgracht, die onderdeel is van één van de meest belangrijke structuren in de stad.

Bij de Neushoorn is in afwijking van de omgevingsvergunning installatiekasten op het dak geplaatst, welke zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. In de welstandsnota staat de volgende criteria: ventilatie- afvoer- en andere pijpen en airco installaties vanaf de straat gezien onopvallend aangebracht. De aangebracht installaties op de Neushoorn voldoen niet aan deze door het bestuur zelf vastgestelde regels. Eind 2015 is deze kwestie bij het college van B&W onder de aandacht gebracht. In reactie gaf het college aan dat de installaties inderdaad niet in de afgegeven omgevingsvergunning waren opgenomen. Alsnog zou met de inschakeling van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en/of Monumentenzorg van Hûs en Hiem, naar een passende oplossing worden gezocht. Een jaar later heeft Heemschut niets vernomen en is er geconstateerd dat feitelijk niets, aan welke oplossing dan ook, is gedaan. Reden genoeg om het college formeel te verzoeken om tot handhaving van de zonder omgevingsvergunning aangebrachte installatiekasten op de panden van de Neushoorn over te gaan en alsnog via een omgevingsvergunning en een daaruit voortvloeiende uitvoering te zorgen voor een passende invulling op deze beeldbepalende plaats in het beschermd stadsgezicht Leeuwarden.

De gemeente is pas daarna naar een passende oplossing gaan zoeken. Uiteindelijk is er dit jaar een aanvraag ingediend waarbij de installaties door middel van een uitgekiende kleurstelling in visuele zin zo veel mogelijk worden geneutraliseerd. De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem heeft geadviseerd dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. De gemeente Leeuwarden heeft, medio 2017, aan zichzelf een vergunning verleend voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak. We zijn erg blij dat een acceptabele oplossing is gevonden, nu is het nog wachten op het eindresultaat. Wij leggen ons hier nu maar bij neer, maar wijzen erop om alert te zijn op rare technische kasten op het dak van monumenten en, of in Beschermde stads en dorpsgezichten elders.

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.