Nieuwe haven en dijkverlegging, Vijcie/Werkendam

Provinciale commissie Noord-Brabant

Het gebied tussen Werkendam en Sleeuwijk staat mogelijk grote ingrepen te wachten. Ten eerste oppert de commissie Deltaprogramma als mogelijke optie voor beveiliging tegen het rivierwater een dijkverlegging. Ten tweede wil de gemeente Werkendam graag een derde haven aanleggen in het gebied. Dit gebied is rijk aan cultureel erfgoed. Voor de plannen zouden dan ook veel monumenten moeten sneuvelen. Het gaat om panden, die staan in het Buurtje, langs het Kerkeind en de Sleeuwijksedijk. In totaal worden 2 rijksmonumenten en 13 gemeentelijke monumentwaardige panden bedreigd. Daarnaast staan er in het totale bedreigde gebied nog andere markante objecten als ook open waardevol cultuurlandschap.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.