Noord-Zuidlijn, Amsterdam

Commissie Amsterdam

De aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam kan een bedreiging zijn voor de bebouwing langs dit tracé. Onverwachte verzakkingen hebben zich voorgedaan aan de Vijzelgracht. De vrees bestaat dat zich met het boren van de lijn volgens de diepboormethode opnieuw onverwachte tegenvallers zullen voordoen.

Vijzelgracht, Damrak, Rokin, Ferdinand Bolstraat, Amsterdam

aanleg aantasting Amsterdam bouw metro nieuwbouw sloop trilling werkzaamheden

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.