OL Vrouwe Geboortekerk Halfweg

Provinciale commissie Noord-Holland

Deze markante kerk kwam in 1928-1929 tot stand naar een ontwerp van architect J. Kuyt Wzn. uit Amsterdam. Zij vervangt een eerder gebouwd kerkje uit 1894 dat voor de toen groeiende parochie te klein was geworden.

Het is een grote driebeukige kerk met een terzijde staande toren, een breed middenschip en zeer smalle zijbeuken, ontworpen volgens de liturgische idealen van de katholieken van begin vorige eeuw: een volkskerk, waarin vanaf elke zitplaats een optimaal zicht op het altaar werd geboden. De bouwstijl is kenmerkend voor die periode, doch zeer zeldzaam in de rooms-katholieke kerkbouw: baksteenexpressionisme, waarvan de vormgeving in- en uitwendig wordt bepaald door paraboolbogen. Stilistisch gezien is de vormgeving ontleend aan de Amsterdamse School, wat gezien de opleiding en afkomst van de architect niet vreemd is. De typische Amsterdamse schoolelementen zijn onder andere te zien aan de asymmetrische vorm van de marmeren kolommen in de kerk, aan een dergelijke vormgeving van de toren, aan de positie van de wijzerplaten, en de paraboolvormige torenspits.

De aankleding van het interieur is sober en monumentaal: een marmeren hoofdaltaar en communiebank uit de bouwtijd, gebrandschilderde glas-in-loodramen, met figuratief, geometrisch patroon, eveneens uit de bouwtijd, ontworpen door Lambert Lourijsen. De ramen in de zijbeuken stellen de twaalf apostelen van Christus voor (zie onderstaande afbeeldingen). Het interieur van de kerk, inclusief de tegelvloer, is nog vrijwel gaaf.

Het voortbestaan van deze architectonisch belangrijke kerk is momenteel onzeker. Er zijn plannen om de helft van het schip te slopen. Heemschut Noord-Holland en Cuypersgenootschap zijn tegen sloop. 

Uiteindelijk is toch de helft van het schip gesloopt.

Gehalveerde OLVG-kerk Halfweg nu in volle glorie, IJmuider Courant, 28 juni 2017

Een halve kerk is óók een kerk: Halfweg voorkomt sluiting godshuis, RTV NH, 30 maart 2017

Halveren OLV-kerk Halfweg halverwege, Haarlems Dagblad, 17 maart 2017 

Katholieken in Halfweg halveren hun monumentale kerk, Trouw, 15 februari 2017 

Melding van sloop komt binnen bij Heemschut, 14 november 2014

Intentiebijeenkomst en voorbereidingsbesluit door gemeente genomen om gebied rond kerk te ontwikkelen, 4 december 2013

Cuypersgenootschap wil monumentale status voor kerk Halfweg, 10 februari 2010

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.