Omgevingskwaliteit en Omgevingscommissie, Tilburg

Provinciale commissie Noord-Brabant

De gemeente Tilburg is zich aan het herbezinnen op haar rol en taken ten aanzien van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Aanleiding vormt een discussie of er behoefte is aan aan meer vrijheid, minder regels en minder overheidsbemoeienis ten aanzien van de vormgeving en inrichting van de stad. Daarin past ook of er nog een toekomst is voor de omgevingscommissie die de gemeente daarin adviseert.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.