Oude Veerpoort, Schoonhoven

Provinciale commissie Zuid-Holland

De Veerpoort werd in 1601 gebouwd en is de enige van de vijf poorten die nog is overgebleven in Schoonhoven. Sinds de 16e eeuw werden nieuwe wallen aangelegd. Daardoor kwam de oude Veerpoort binnen de wallen te liggen. De gemeente Schoonhoven heeft het plan om de omgeving van de poort opnieuw in te gaan richten. Het heet het Plan buiten de Veerpoort. Daarbij is het onder andere de bedoeling de snackbar bij de Oude Veerpoort te verplaatsen, opdat er aldus weer vrij zicht komt op de vestingwal en Veerpoort. Dit plan maakt deel uit van de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie, een initiatief van de provincie Zuid-Holland met als doel het waar mogelijk herstellen en vergroten van de beleefbaarheid van deze oude waterlinie. Heemschut ondersteunt deze ontwikkeling. Echter, de plannen gaan veel verder en bedreigen het beschermde historische aanzicht vanaf het water.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.