PEN-huisje, Uithoorn

Provinciale commissie Noord-Holland

Als een Toren van Pisa staat een elektriciteitshuisje in Uithoorn flink uit het lood. Op 31 juli 1918 kreeg het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland vergunning het te bouwen. Als zodanig is het nog steeds in bedrijf, zij het dat de huidige eigenaar Alliander heet. Heemschut en de gemeentelijke monumentencommissie zijn van mening dat het transformatorhuisje om historische en architectuurhistorische redenen een plek op de gemeentelijke monumentenlijst verdient. Het is een zeldzame representant van het werk van J.B. van Loghem (1881-1940). De commissies vestigen hun hoop op een vorm van hergebruik, mocht het straks overbodig worden.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.