Pingjumer Gulden Halsband, Pingjum

Provinciale commissie Friesland

Pingjumer Gulden Halsband

De Pingjumer Gulden Halsband is een unieke, vrij gave middeleeuwse zeewaterkering, een oude dijk die slingert door het agrarisch gebied rond het Friese dorp Pingjum. De dijk is eigendom van de gemeente, kerken en agrariërs. De dijk is niet bestand tegen het zware landbouwverkeer, waardoor het verzakken, vergraven en afkalven doorzet.

April 2012 krijgt Heemschut van de lokale historische werkgroep te horen dat de Pingjumer Halsband wordt bedreigd. Er wordt samen opgetrokken en een gesprek aangevraagd met de gemeente Súdwest-Fryslân. Heemschut dient een schriftelijk verzoek in om de dijk de status van gemeentelijk monument te geven en spoort de gemeente aan om zelf cultuurhistorisch onderzoek te laten doen.

September 2012 ligt de concept Erfgoednota Súdwest-Fryslân 2013-2016 ter inzage, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de Pingjumer Halsband. Heemschut reageert (positief) schriftelijk, dit leidt tot extra aandacht in de gemeenteraad. Oktober 2012 maakt Heemschut bezwaar tegen het provinciale plan om in het gebied van de Pingjumer Halsband een windmolenpark aan te leggen. Eind 2012 ondersteunt Heemschut de lokale werkgroep bij het opstellen van een projectvoorstel bij Plattelandsprojecten.

Januari 2013 wordt het voorstel voor de bescherming en historische analyse van de Pingjumer Halsband positief ontvangen in de raadsvergadering. Juli 2014 benoemen zowel provincie als gemeente opnieuw de hoge cultuurhistorische waarde van de Pingjumer Halsband. Beiden hebben geld beschikbaar gesteld voor een wandelroute, cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, een educatieve film en het herstel van een stuk van het dijklichaam.

Op basis van de onderzoeksresultaten werkt de gemeente begin 2015 aan een redengevende omschrijving voor de status van gemeentelijk monument van de Pingjumer Halsband en start de gemeente met herstel van afgekalfde dijkgedeelten bij de Schuttedijk. De eerdere plannen voor het windmolenpark zijn deels afgewend, maar door de keuze van Provinciale Staten (december 2014) voor realisering van een windmolenpark op de Kop van de Afsluitdijk, blijft de beoogde locatie in de directe nabijheid.

Ontwerp Registerblad gemeentelijk monument Pingjumer Gulden Halsband, Súdwest-Fryslân, 2 november 2017

Brief van Heemschut aan de gemeente Sudwest-Fryslan, 26 augustus 2012

Artikel m.b.t. Open Monumentendag, 8 september 2012

Reactie van Heemschut op de Erfgoednota, 20 september 2012

Ontwerp Structuurvisie Windstreek 2012, 20 oktober 2012

Raad 24 1 en toezegging 22 -1 2013 PGH Sinnema, 24 januari 2013

Artikel in het Bolswards Nieuwsblad, 6 juli 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.