Plan aanleg golfbaan bij Kamerik, Kamerik

Provinciale commissie Utrecht

De nog ongeschonden middeleeuwse polder Groot Houtdijk in het groene hart bij Kamerik wordt bedreigd door plannen er een golfbaan van 75 ha in aan te leggen. Deze plannen zijn verwoord in de concept structuurvisie van de gemeente Woerden. Heemschut zet zich met andere verenigingen in voor het behoud van dit waardevolle veenontginningsgebied.

Van Teijlingenweg 10, Kamerik

aantasting Kamerik Landschap Utrecht Woerden

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.