Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland, Arnhem

Provinciale commissie Gelderland

Voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling in Nederland is besloten om meer en vaker personentreinen te laten rijden tussen de grootste steden in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer geeft daar invulling aan. Om meer personentreinen op die trajecten te kunnen laten rijden, is het nodig de afwikkeling van goederenverkeer over bestaand spoor anders te organiseren. Daartoe wordt gekeken hoe de goederenroutes in Oost-Nederland verlegd moeten worden.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.