Projectcluster De Pijp, Amsterdam

Commissie Amsterdam

Woningcorporatie Ymere renoveert op dit moment 12 panden in de Govert Flinckstraat, Gerard Doustraat, Eerste Jan Steenstraat en Eerste Jan van der Heijdenstraat. Heemschut maakt zich hierbij zorgen over de aanpak van de gevels. Gevelreiniging en voegherstel worden tegenwoordig standaard uitgevoerd zonder dat hiervoor een dringende noodzaak aanwezig is, waarbij meestal veel schade wordt aangericht en het gevelbeeld ingrijpend van aanzien wijzigt. Heemschut maakt zich sterk voor een zorgvuldige omgang met de historische bebouwing en adviseert een uiterst terughoudende aanpak.

Govert Flinckstraat, Gerard Doustraat, Eerste Jan Steenstraat en Eerste Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam

Amsterdam DePijp Gevelreiniging

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.