Provinciale Omgevingsverordening en Omgevingsvisie 2016-2020, Groningen

Provinciale commissie Groningen

De Omgevingsvisie 2015-2019 is een beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De onderwerpen milieu, ruimte, mobiliteit en water staan hierin centraal. De nieuwe Omgevingsvisie vormt de input voor de nieuwe Omgevingsverordening 2016, die de opvolger wordt van het huidige Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat loopt tot 2015.

Heemschut reageert op wijzigingen in landschapsbeleid en wil dat de provincie de leegstand van agrarisch erfgoed aanpakt. 

Heemschut Groningen heeft zeer grote twijfels of overdracht van taken aan de gemeenten mbt. het dossier “landschap” wel verstandig is. Je krijgt verschillen in gemeentelijk beleid. Daarnaast ontbreekt de kennis en kunde en financiële middelen bij gemeenten om het landschap goed te beschermen. 

 

Gedeputeerde Staten willen landschapstaken wel naar gemeente, Persbericht Heemschut in Groninger Krant 11 november 2015

Heemschut reageert op ontwerp-omgevingsvisie en omgevingsverordening, 17 april 2015

Ontwerp-omgevingsvisie Groningen 2015-2020 en Omgevingsverordening 2015 ter inzage, 10 maart 2015

Heemschut reageert op keuzedocument Omgevingsvisie, 19 augustus 2014

Provincie gaat aan de slag met een nieuwe omgevingsvisie en Omgevingsverordening, 28 januari 2014

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.