Recreatiepark Fort benoorden Spaarndam, Spaarndam

Provinciale commissie Noord-Holland

Fort benoorden Spaarndam maakt onderdeel uit van de tot werelderfgoed benoemde historische Stelling van Amsterdam, die is aangelegd als verdedigingslinie om Amsterdam. Fort benoorden Spaarndam vormt samen met Fort bezuiden Spaarndam, een liniewal en twee nevenbatterijen de Postitie van Spaarndam. Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiecomplex verkeren in een sterk verwaarloosde staat. Om het fort en het complex te behouden en voor een breder publiek toegankelijk te maken, heeft het Recreatieschap Spaarnwoude een ontwikkelaar gezocht die op deze locatie een toeristisch-recreatieve voorziening kan realiseren. Heemschut volgt de ontwikkeling van deze locatie op de voet.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.