Remisegebouwen van de Noord-Friesche Lokaal Spoorweg, Stiens

Provinciale commissie Friesland

Remisegebouwen van de Noord-Friesche Lokaal Spoorweg, Stiens

De locomotievenloods aan de Lutskedyk te Stiens bestaat uit twee remisegebouwen, gebouwd rond 1900. De dubbele loods ligt aan de voormalige spoorlijn van de Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, opgeheven in 1936. Door het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Firma Brandsma komen de remisegebouwen januari 2012 leeg te staan, eigenaar NS Vastgoed heeft andere plannen met het gebied en het wordt bedreigd met sloop.

Heemschut is tegen eventuele sloop omdat het een waardevol stuk industrieel erfgoed betreft dat samen met het nabijgelegen station (Lutskedyk 1-3) een uniek ensemble vormt, dat een goed beeld van de spoorweggeschiedenis van Noord-Friesland.

De gemeente Leeuwarderadeel stelt 15 februari 2012 voor de bestemming van het gebied te wijzigen: van Bedrijventerrein in de bestemming Woongebied. Het behoudt de Archeologische verwachtingswaarde 1 en de waarde karakteristiek pand. Heemschut vraagt de gemeente om de remisegebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

30 september 2014 wordt de NFLS loods in Stiens door de gemeente Leeuwarderadiel aangewezen als gemeentelijk monument. NS Vastgoed tekent in december 2014 bezwaar aan tegen dit besluit. Op 16 februari 2015 is deze zienswijze behandeld binnen een onafhankelijke Commissie van Bezwaarschriften, waarbij zowel de Vereniging Monumentenzorg Leeuwarderadeel als Heemschut Fryslân heeft gepleit voor een ongegrondverklaring van deze zienswijze. Uiterlijk eind maart wordt door de Commissie een advies uitgebracht aan de gemeente.

 

 

Zienswijze van Heemschut, 25 maart 2012

Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument, 25 maart 2012

Besluit gemeente Leeuwarderdiel, 7 oktober 2014

Factsheet Remisegebouwen Stiens, 2 februari 2012

Pleitnotitie t.b.v. de behandeling in Commissie van Bezwaarschriften, 16 februari 2015

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.