Rijksbeschermd dorpsgezicht, Loppersum

Provinciale commissie Groningen

Loppersum ligt op een afstand van circa 18 kilometer noordoostelijker van de stad Groningen. De bewonings- en nederzettingsgeschiedenis van Loppersum in het Noord-Groningse zeekleigebied valt geheel binnen het kader van het wierdenlandschap. De vroegste bewoning van de dorpswierde gaat terug tot verscheidene eeuwen voor het begin van onze jaartelling Loppersum geldt als karakteristieke representant van de in omvang beperkte groep van handelswierden, welke een bovenlokale handelsfunctie hebben in de periode dat het gebied nog grotendeels onbedijkt is. Een en ander komt zeer duidelijk tot uiting in de huidige hoofdstructuur van de oude bewoningskern. Over de lengte-as van de ovale dorpswierde loopt de hoofdweg, de Hogestraat, met aan weerszijde een aaneengesloten bebouwingslint. Sinds 1991 is het centrum van Loppersum een rijksbeschermd dorpsgezicht. In 2010 zijn plannen gestart voor een nieuw centrum in Loppersum. Loppersum moet aantrekkelijker gemaakt worden voor winkelend publiek. De belangrijkste stappen in het centrumplan zijn: realisatie van meer parkeerplekken en een opknapbeurt van de enige supermarkt in het dorp.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.