Robert Scottbuurt, Amsterdam (Bos en Lommer)

Commissie Amsterdam

De Robert Scottbuurt is een voormalige katholieke enclave uit de vroege wederopbouwperiode aan de rand van Bos en Lommer. In het plangebied bevinden zich onder andere enkele waardevolle scholen uit de jaren '50, welke in de Top 100 Jonge Monumenten van wethouder Herrema staan, karkateristieke woongebouwen en de beroemde St. Josephkerk (met pastorie). Deze door de architecten G.M.H. Holt en K.P. Tholens ontworpen kerk uit 1950 staat in de Top 100 van Minister Plasterk. Het is de bedoeling van het stadsdeel om dit momenteel wat vervallen en doodse stukje stad nieuw leven in te blazen. Het stadsdeel zet onder andere in op herbestemming van de St. Josephkerk, de bouw van nieuwe woningen en de realisatie van een Brede School. De vraag is vooral of de realisatie van deze Brede School ten koste zal gaan van de schoolgebouwen en wat de gevolgen van herbestemming voor de monumentale waarden van de St. Josephkerk zullen zijn. Ook is het lot van de voormalige pastorie nog onzeker.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.